Nyheder

Foråret er ensbetydende med ordinære generalforsamlinger i vandværkerne.
​Her lige en oversigt over tidspunkter som tidligere er annonceret i Samsø Posten.

​Onsbjerg Vandværk 23/2 2018 kl. 19.30 på Nordgården i Onsbjerg
SydSamsø Vandværk 14/03 2018 kl. 19.30 på Flinchs Hotel i Tranebjerg​
​Haardmark Vandværk 15/03 2018 19.30 på Nordgården i Onsbjerg
​NordSamsø Vandværk 22/03 2018 kl. 19.30 på rest. VED KÆRET i Nordby

Alle med dagsorden i følge sine vedtægter.

Presse meddelelse fra vandværkerne på Samsø

Nedenstående presse meddelelse er den 29 august  2017 sendt til Samsø Posten

Ud fra de seneste undersøgelser og fund af stoffet Desphenyl-Chloradizon (et nedbrydningsprodukt af Chloradizon) i blandt andet Odense, valgte øens vandværkerne allerede fredag formiddag ( 25.august) at bestille analyse på dette stof.

Analysen forventes udtaget i løbet af kort tid. Der er meget stor travlhed ved analysefirmaerne efter fundet.
Efter analysen er udtaget går der godt 14 dage førend vi får resultatet.
Resultatet vil herefter kunne ses, her på denne hjemmeside under fanen VANDKVALITET sammen med de regelmæssige udtagne andre prøver.
Desphenyl-Chloradizon er ikke på listen med de i forvejen 36 pesticider som der er lovkrav på og som der tages prøver på regelmæssigt.

Anvendelsen af selve pesticidet med det aktive stof Chloradizon har ifølge Miljøstyrelsen fundet sted ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, indtil det blev forbudt i 1996.
​Der udtages i forvejen regelmæssigt prøver af 36 forskellige pesticider

Vandværkerne har fået følgende udtalelse fra vandværksforeningen.:

Pesticidfund: Jeres forbrugere kan trygt drikke vandet

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.

Hvis jeres forbrugere bliver utrygge på baggrund af omtalen i pressen, bør I klart melde ud, at de trygt kan drikke vandet.

Der kan henvises til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed som slår fast, at man trygt kan drikke vandet.
Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i ret så store mængder, kan det være årsag til sygdom.

Følgende vandværker indkalder til ordinære generalforsamling på følgende tidspunkter.
​SydSamsø Vandværk har afholdt sin generalforsamling på Flinchs Hotel den 15/3 2017 kl. 19.30 LÆS REFERAT
Bestyrelsen i SYdSamsø har konstitueret sig således. Formand Thomas Friis, Næstformand John Taasti, Kasserer Kim Wilhemsen, Sekretær Jacob Andersen, Bstmedlem Klaus Koch. 1. Suppleant Bent Stjerne, 2. Suppleant Lars Peter Jensen
​Haardmark Vandværk har afholdt sin generalforsamling på Nordgården i Onsbjerg 22/3 2017 kl. 19.30. LÆS REFERAT
​NordSamsø Vandværk har afholdt sin generalforsamling på Sælvig Bugtens Camping, Staunsvej 2 30/03 2017 kl 19.30 LÆS REFERAT

For alle vandværker gælder dagsorden i følge vedtægterne. (Vedtægter findes på www.samsovand.dk under vandværker)
Et punkt der helt sikkert vil gå igen på generalforsamlingerne er vigtigheden i at forbrugerne holder øje med sit forbrug. ​
​Det gøres ved regelmæssigt at aflæse sin vandmåler, bedst mindst 1 gang om måneden.
​En del forbrugere har nok fået den opfattelse af at nu var der sat elektroniske målere op, at så kan vandværket selv konstatere et unormalt forbrug. Sådan hænger det ikke lige sammen.
​Vandværket kan ved at følge natforbruget se om der er uregelmæssigheder i et område. Hvis dette ikke er faldet igen til lidt mere normalt forbrug, efter en kort periode, kan vandværket køre rundt i området for at finde ud af hvor det unormale forbrug sker.
​Men det ses jo først når skaden er sket.
​Et toilet der løber kan ikke registreres på den måde, da det ikke er et pludseligt øget forbrug.
​Et toilet der siver, så det er svært at se, kan give et spild på 100 kbm årligt.
​Tag et stykke toiletpapir og sæt det på indersiden af kummen under cisternen (på den lodrette bagerste del). Bliver det vådt løber toilettet.
​Kan du se det løber kan det ende ud med et årsforbrug 200 kbm.
​Ses der uro på overfladen kan det blive et årsforbrug på 400 kbm.
​Et 1 mm hul på et rør ved alm. vandværkstryk (ca. 4 bar) giver ca. 450 kbm pr. år.

Vandværkerne har i forbindelse med års aflæsningerne igen i år set flere tilfælde med unormalt forbrug som i flere tilfælde har givet ekstra regning på mellem 15 og op til 50.000,-kr.
​Der har været ubeboet hus med toilet der løb, sommerhuse med frostsprængte rør. Samt rørskade på skjulte installationer.
​Bemærk der er ingen (næsten ingen) forsikringer der dækker selve forbruget ved en rørskade og slet ikke ved toilet der løber, samt ved frostsprængninger.
​Ved en udvidet rørskadeforsikring dækkes normalt kun udgifter til reparationen.
​Mange af disse ekstra tilfælde kunne være undgået ved at holde øje med forbruget, få sit hus lukket ned for vinteren, eller i det mindste lukke for vandet ind til huset.
​Nogle har varme på huset om vinteren, det hjælper bare ikke lige ved rør i uopvarmede rum, desuden kan relæ slå fra, så varmen forsvinder.

Vandværkerne på Samsø skifter i disse år de gamle vandmålere ud med den nyeste teknik inden for vandure.

I 2014 fik alle forbrugerne i SydSamsø Vandværk monteret det nye Multical 21 vandur fra Kamstrup.
I løbet af 2015 har alle forbrugere tilsluttet Onsbjerg Private Vandværk ligeledes fået monteret den nye måler.
I løbet af 2015 og 2016 har forbrugere i NordSamsø fået de nye elektroniske ure monteret.

I løbet af 2017 vil forbrugere tilsluttet Haardmark Vandværk få udskiftet sin vandmåler.
Selve udskiftningen tager ikke lang tid, der vil dog være lukket for forsyningen til det enkelte hus i de ca. 10. minutter udskiftningen varer.
Hvor det er muligt, enten i en postkasse eller brevsprække lægges en seddel med det nedtagne urs målerstand samt en vejledning i brug af det nye ur.
På linket her under vises en lille video fra Kamstrup, om målerens funktioner.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-ZXrcicZxMo
De forbrugere som har den nye Multical 21 vil ikke længere modtage et aflæsningskort, det vil fremover være vandværket der selv kører rundt og foretager aflæsningen.
Vi vil dog kraftigt opfordre til at forbrugere stadig holder øje med sit forbrug, ved regelmæssigt at aflæse sin vandmåler.
Vi har stadig enkelte forbrugere der ikke har sin vandmåler siddende i en udvendig brønd.
Her er det nødvendigt at få adgang til huset for at udføre udskiftningen.

Send os evt. en mail om hvornår man kan træffes hjemme, husk at skrive et telefon nummer så vi kan kontakte dig og aftale nærmere, måske er der en nabo som kan give adgang.

Vores mail adresse er vandkontoret@samso.com

Læs mere

Nyhed 2

Velkommen til Vandforsyningernes Fælleskontors nye hjemmeside.
Den gik i luften i oktober 2015 så ikke alt er på plads endnu.
​Finder du fejl eller andet du synes der mangler er du velkommen til at sende det på en mail til vandkontoret@samso.com
Har du ønsker eller gode forslag til ændring så send os det via kontakt formularen øverst til højre

Læs mere

Ved driftsproblemer
Ring: 70 22 18 55

​​Vi står sammen om bedre vand

Har du spørgsmål?

​Så kontakt venligst dit vandværk. Find information under kontakt

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55