​​Nyheder

​Vandværkerne på Samsø skifter i disse år de gamle vandmålere ud med den nyeste teknik inden for vandure.

I 2014 fik alle forbrugerne i SydSamsø Vandværk monteret det nye Multical 21 vandur fra Kamstrup.

I 2015 har alle forbrugere tilsluttet Onsbjerg Private Vandværk ligeledes fået monteret den nye måler.I
​I oktober / november 2015 samt 2016 har alle NordSamsø vandværks forbrugere fået det nye ur monteret.
​I løbet af 2017 vil forbrugerne i Haardmark Vandværk få det nye ur monteret.


​Selve udskiftningen tager ikke lang tid, der vil dog være lukket for forsyningen til det enkelte hus i de ca. 10. minutter udskiftningen varer.

Hvor det er muligt, enten i en postkasse eller brevsprække lægges en seddel med det nedtagne urs målerstand samt en vejledning i brug af det nye ur.

​På linket her vises en lille video fra Kamstrup, om målerens funktioner.

​De forbrugere som har den nye Multical 21 vil ikke længere modtage et aflæsningskort, det vil fremover være vandværket der selv kører rundt og foretager aflæsningen.

Vi vil dog kraftigt opfordre til at forbrugere stadig holder øje med sit forbrug, ved regelmæssigt at aflæse sin vandmåler.

Vi har stadig enkelte forbrugere der ikke har sin vandmåler siddende i en udvendig brønd.

Her er det nødvendigt at få adgang til huset for at udføre udskiftningen.

Send os evt. en mail om hvornår man kan træffes hjemme, husk at skrive et telefon nummer så vi kan kontakte dig og aftale nærmere, måske er der en nabo som kan give

adgang.

Vores mail adresse er vandkontoret@samso.com

​​

Nyhed 2

​NORDSAMSØ VANDVÆRK
​I forbindelse med kloakarbejdet i området inden for de sidste mange måneder har der været en del overgravninger og afbrydelsen af vandforsyningen.Vi har erfaret at vandet nogle steder herefter er snavset.
Det kan skyldes at belægninger inde i røret rykker sig løst når vandrøret tømmes.Vi har konstateret i enkelte husstande at vandet kan have en mislugt.
Vi har derfor udtaget en vandprøve hos en af forbrugerne i sommerhus området. Denne prøve viser ikke indhold af kim eller andre bakterier.
Kopi af denne vandanalyse finder du på dette LINK

Vi opfordrer til at når man ankommer til huset at tage filter af i vandhanerne og lade vandet løbe nogle minutter.

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55