Varmeværker​

Vedr. Ballen-Brundby Fjernvarme.:

Udskiftning af batteri og montering af radiomodul.

Der mangler kun få steder at få monteret nyt batteri og radiomodul.
​​

Det er mandskab fra Brdr. Kremmer Jensen og montere tingene.

De kan kontaktes på 86 59 17 61


Vandforsyningernes Fælleskontor administrerer
følgende varmeværker.
Ballen-Brundby Fjernvarme Link til Ballen-Brundby Fjernvarme

Thorsø Kraftvarme Link til Thorsø Kraftvarme

Vandforsyningernes Fælleskontor (VF) overtog med virkning den 1. juli 2015 administrationen af Thorsø Varmeværk efter EnergiMIdt.

Vi udfører dette i samarbejde med Elbek-Vejrup der har overtaget de kontraktlige forhold med værkerne efter EnergiMidt.

EnergiMidt har afsluttet afregning med forbrugerne pr. 30 juni. Der blev her lavet en opgørelse ud fra vurderet og opkrævet forbrug det første ½ år af 2015.

Herefter er alt afregnet til EnergiMidt for det første ½ år.
Thorsø Varmeværk aflæser alle varmemålere som normalt i slutningen af december måned.

Ud fra den aflæsning dannes en opgørelse af forbruget.

Den årsopgørelse udsendes fra VF 20. februar 2016, sammen med aconto opkrævning for januar og februar 2015, med betalingsfrist den 1. marts.

Troldhede Kraftvarme Link til Troldhede Kraftvarme
Vandforsyningernes Fælleskontor (VF) overtog med virkning den 1. juli 2015 administrationen af Troldhede Varmeværk efter EnergiMIdt.
Vi udfører dette i samarbejde med Elbek-Vejrup der har overtaget de kontraktlige forhold med værkerne efter EnergiMidt.
EnergiMidt har afsluttet afregning med forbrugerne pr. 30 juni. Der blev her lavet en opgørelse ud fra vurderet og opkrævet forbrug det første ½ år af 2015.
Herefter er alt afregnet til EnergiMidt for det første ½ år.
VF har udsendt aconto opkrævninger for sidste ½ år af 2015.

VF udsender aflæsningskort til alle forbrugere i Troldhede Kraftvarmeværk omkring 1.dec.
Aflæsning bedes noteret på kortet og det sendes retur til VF. Alternativt kan man gå ind på VF hjemmeside og indtaste aflæsningen.

Husk at notere både KWh og Kbm målerstanden.
Ud fra de indsendte aflæsninger udarbejdes en årsopgørelse pr. 31/12.

Denne årsopgørelse udsendes fra VF medio februar.
Troldhede Kraftvarme har pr. 1/1 2016 valgt at lade adminstrationen overgå til Sdr. Felding Varmeværk.
Derfor vil aconti blive udsendt fra Sdr. Felding Varmeværk i foråret 2016. 

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55