25.06.2021

Kommer vandet i hanen af sig selv?

Nej, så derfor kom og hør

og bliv hørt

Nordsamsø Vandværk indkalder til

generalforsamling torsdag den 15. juli kl. 19.30

i Besser Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

Af hensyn til coronasituationen ønskes der tilmelding på

info@samsovand.dk eller 86591855

med venlig hilsen bestyrelsen

Dagsorden til generalforsamling 15.juli 2021

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændring vedtaget sidste år skal til afstemning.

§ 8 generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlinger ordinære som ekstra ordinære kan i særlige tilfælde afholdes elektronisk. Et krav er dog, at det ikke er muligt at samles fysisk.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem digitalt på mail, SMS og selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Herudover kan der suppleres med annoncering i lokal avis og sociale medier.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

29-07-2017

Presse meddelelse fra vandværkerne på Samsø

Nedenstående presse meddelelse er den 29 august 2017 sendt til Samsø Posten

Ud fra de seneste undersøgelser og fund af stoffet Desphenyl-Chloradizon (et nedbrydningsprodukt af Chloradizon) i blandt andet Odense, valgte øens vandværkerne allerede fredag formiddag ( 25.august) at bestille analyse på dette stof.

Analysen forventes udtaget i løbet af kort tid. Der er meget stor travlhed ved analysefirmaerne efter fundet.
Efter analysen er udtaget går der godt 14 dage førend vi får resultatet.
Resultatet vil herefter kunne ses, her på denne hjemmeside under fanen VANDKVALITET sammen med de regelmæssige udtagne andre prøver.
Desphenyl-Chloradizon er ikke på listen med de i forvejen 36 pesticider som der er lovkrav på og som der tages prøver på regelmæssigt.

Anvendelsen af selve pesticidet med det aktive stof Chloradizon har ifølge Miljøstyrelsen fundet sted ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, indtil det blev forbudt i 1996.
​Der udtages i forvejen regelmæssigt prøver af 36 forskellige pesticider

Vandværkerne har fået følgende udtalelse fra vandværksforeningen.:

Pesticidfund: Jeres forbrugere kan trygt drikke vandet

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.

Hvis jeres forbrugere bliver utrygge på baggrund af omtalen i pressen, bør I klart melde ud, at de trygt kan drikke vandet.

Der kan henvises til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed som slår fast, at man trygt kan drikke vandet.
Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i ret så store mængder, kan det være årsag til sygdom.


Vores mail adresse er vandkontoret@samso.com

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55

E-mail:  info@samsovand.dk