VANDSPILD

Skema til ansøgning af refusion finder du på dette LINK

Har du været så uheldig at et vandrør er sprunget og en del vand hermed er målt på din vandmåler er der mulighed for at få noget af de ekstra forbrug refunderet.

Der er dog en række betingelser der skal være opfyldt:

Skaden skal være på et rør som er skjult.
​Det kan være i jordledningen fra skel og ind i ejendommen, eller skjult i gulve eller vægge.
​Skyldes det frostskade kan der ikke refunderes noget.

I skema for ansøgning skal der forklares hvor skaden er sket.

Vedhæft billede af bruddet og senere af det reparerede.

​Den autoriserede VVS-Installatør attesterer at vandet ikke er afledt til kloak.

​Der skal vedlægges kopi af faktura for arbejdets udførelse.

Ansøgnings skemaet er delt i 2, den ene del handler om refusion af vandaflednings afgiften (Kloak m3 prisen)
​Her er der ingen "selvrisiko", men vandet må ikke være løbet i kloak.

Selvrisko er der derimod på afgifterne der skal videre til SKAT.
​Her er der en selvrisiko på 300 m3 + gennemsnit af de seneste 3 års forbrug.
​Det er på spildevandsadgift til Samsø Spildevand (Pt. 2,-kr. pr. m3 + moms) samt afgift af ledningsført vand. (Pt. 6,35 + moms)

Ejendomme der anvendes som erhverv har som udgangs punkt ikke mulighed for refusion af afgifter.
​Kontakt Samsø Spildevand hvis dette er aktuelt.

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon: (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55

E-mail:  info@samsovand.dk