Beredskabsplan​

Anmeldelse af forurening:

Anmeldelse af forurening skal ske ved opkald til "ALARMCENTRAL" (Politi, Brandvæsen)
Tlf. 112.

Ved anmeldelse skal der om muligt gives oplysning om hvilket vandforsyning (vandværk) der er forurenet, evt. nærmere adresse på forureningssted og forureningsart, det bør præciseres at forureningen er sket på Samsø.

Indsats på uheldssted, 1' fase:

Der skal ske aflukning ved boringer, vandværket, ledningsanlæg og beholdere afhængig af hvor forureningen er konstateret.
Der skal indkaldes nødvendig personale.
Teknisk og politisk ledelse skal orienteres.
Der skal træffes beslutning om det videre forløb i sagen.
Nødvendig information til forbrugere m.f. skal aftales og iværksættes.

Vandværksformænd:

Se liste nedenfor med formænd og telefonnumre.

Indsatsledelse:

Indsatsen ledes af vagthavende ved Samsø kommunes brandvæsen.
Indsatslederen har ansvaret for at tilkalde nødvendig bistand, herunder personer tilknyttet det berørte vandværk.

Indsats på uheldssted, 2' fase:

Der tages evt. kontakt til eksterne eksperter.
Der sker vurdering af forureningens farlighed.
Der iværksættes eventuelle foranstaltninger f.eks. kogepåbud, drikkeforbud, udskyldning o.l.
Der aftales og iværksættes analyseprogram, såfremt dette skønnes fornødent.
Der aftales og iværksættes eventuel nødforsyning.

Forsyningsområde:

Se hjemmesidens forside og klik.

Telefonliste​

Alarmcentral (Politi, Brandvæsen)

112​

Embedslæge/Stadsdyrlæge Kontaktes via alarmcentralen

Laboratorium:
Jysk Miljølaboratorium A/S

Aarhus kommune:
Natur og miljø

Afspærringsmateriel:

Samsø kommunes vejvæsen

30 10 55 10​

Østjyllands Radio

Samsø Posten

Beredskabsstyrelsen

Fødevaredirektoratet

Giftinformationscenteret

Telefonliste​

Fælleskontor for vandværkerne

Tina Gylling

Hårdmark Vandværk

Michael Liholm

NordSamsø Vandværk

Henrik Øster​

​21 25 23 54

Onsbjerg Vandværk

Jens Erik Liholm

SydSamsø Vandværk

Thomas Friis Pihlkjær​

44 16 74 24 ​

Samsø Spildevand / renseanlæg

Per Rasmussen

Driftsleder NordSamsø og Sydsamsø Vandværk

Per Simonsen / vagthavende

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon: (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55

E-mail:  info@samsovand.dk